kąty

Muzyka do pobrania - „Kąty

jest figuralnym tańcem ludowym powstałym na podstawie obserwacji tańców dworskich. Taniec ten pochodzi z regionu górali pienińskich. W innych regionach bardziej znany jest pod nazwą „krzyżok” lub „krzyżak”, wywodzącą się od sposobu tańczenia, gdzie pary dochodzą do siebie lub mijają „na krzyż”.

Kąty – krzyżok są tańcem dwuczęściowym granym w metrum nieparzystym w umiarkowanym tempie. Podstawowym krokiem w tym tańcu jest chód na lekko ugiętych kolanach. Tańczony był zwykle podczas uroczystości weselnych przez gości honorowych. Gospodarz lub tancerz zapraszał cztery wybrane pary do rogów izby (kątów) inicjując tym samym taniec. Elementami zapożyczonymi z tańców dworskich, które występują w kątach – krzyżoku są między innymi: dostojne poruszanie się drobnymi krokami, ukłony, dochodzenia i odchodzenia parami, przechodzenie „na krzyż” pod bramkami z rąk.

> Więcej

Częstym zabiegiem stosowanym w tego typu tańcach jest przechodzenie w jego drugiej części do ujęcia zamkniętego z zastosowaniem kroków polki.

Haszczak, Alicja. Folklor taneczny Ziemi Rzeszowskiej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1989.
Michalikowa Lidia; Chrząstkowska, Zofia, Chrząstkowski, Stanisław. Folklor Lachów Sądeckich. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1974.
Szmyd, Józef. Pieśni i tańce ludowe z okolic Krosna. Warszawa: CPARA, 1961.
Wojtas, Michalina. Tańce Lachów: od Sącza, od Limanowej, od Szczyrzyca. Nowy Sącz: Wydawnictwo Nova Sandec, 2007.